SECCO SILPLUS

zaprawa cienkowarstwowa

CHARAKTERYSTYKA

SECCO SILPLUS to fabrycznie przygotowana sucha mieszanka spoiwa mineralnego, wypełniaczy kwarcowych oraz dodatków uszlachetniających. Po stwardnieniu odporna na mróz i wodę.

ZASTOSOWANIE

  • Murowanie cienkowarstwowe ścian wewnętrznych i zewnętrznych z bloczków silikatowych oraz elementów murowych i ceramicznych (cegła).
  • Zapobieganie powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin pomiędzy elementami muru.

SPECYFIKACJA

Opakowanie Ilość na palecie Rozmiar palety
worki papierowe z wkładką
izolacyjną 25 kg
48 szt. 120 cm x 80 cm

SPOSÓB SKŁADOWANIA

Przechowywać i przewozić w suchych warunkach, w szczelnie zamkniętych workach. Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania wynosi 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Wydajność (grubość muru)
4,1 kg/m2 – 14,8 kg/m2
(12 cm – 44 cm)

Gęstość brutto w stanie
suchym
≥ 1500 g/cm3

Klasa wytrzymałości
na ściskanie
M15

Wytrzymałość na zginanie
≥ 3,5 MPa

Maksymalna frakcja
wypełniaczy
do 0,7 mm

Czas zachowania zdolności
do korygowania dla podłoża
gazobetonowego
≥ 4 min

Czas zachowania
właściwości roboczych
≥ 2 h

DOKUMENTY

Rozwiń

Menu podręczne

Zapraszamy do poznania
pełnej oferty

Kategorie produktów: