SECCO GRUNT S

środek gruntujący

CHARAKTERYSTYKA

Jednorodna, rzadka ciecz koloru mleczno-białego, zawierająca potasowe szkło wodne i dyspersję akrylową z dodatkami uszlachetniającymi. Głęboko penetrujący, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący (krzemianowopolimerowy) do podłoży mało zwartych, pylących i osypliwych. Działa reaktywnie, powodując ich utwardzenie. Po wyschnięciu praktycznie nie tworzy powłoki. Zapobiega ścieraniu się i pyleniu powierzchni, powoduje wiązanie kurzu i luźnych cząstek. Zmniejsza nasiąkanie podłoży mineralnych, przeciwdziałając wnikaniu wody i olejów. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.

ZASTOSOWANIE

  • Gruntowanie i wzmacnianie podłoży osypliwych (tynki mineralne, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, betonowe).
  • Wzmocnienie folii w płynie SECCO Flexifol i SECCO Basic.
  • Wzmocnienie gruntu przed układaniem płytek ceramicznych i cienkich wylewek betonowych.

SPECYFIKACJA

Jednostkowo (kanister) Zbiorczo (paleta)
1 l 396 op (396 l)
5 l 120 op (600 l)
Opakowanie palety 120 cm x 80 cm

SPOSÓB SKŁADOWANIA

Produkt należy składować w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Okres przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

Barwa: mleczno-biała

Skład:
wodne szkło potasowe,
dyspersja akrylowa, dodatki

Czas schnięcia warstwy
1 godzina

Zużycie
0,2 l/m2 – 0,25 l/m2 / warstwa

Ilość warstw
1 lub 2 warstwy,
w tym 1-sza rozcieńczona wodą

Przyczepność
międzywarstwowa
0,5 MPa

DOKUMENTY

Rozwiń

Menu podręczne

Zapraszamy do poznania
pełnej oferty

Kategorie produktów: