SECCO GRUNT

środek gruntujący

CHARAKTERYSTYKA

Środek gruntujący do hydrofobizacji i wzmacniania podłoży. Jednorodna ciecz koloru mleczno-białego. Składa się z dyspersji kopolimerów akrylowych z dodatkami uszlachetniającymi. Naniesiona na chłonne i porowate powierzchnie wnika głęboko w pory, powodując ich wstępną hydrofobizację, wzmacnia ich strukturę i tworzy na nich cienką, bardzo silnie z nimi związaną powłokę. Uzyskuje się przez to wzrost przyczepności pomiędzy podłożem i warstwą hydroizolacyjną wykonaną z folii dyspersyjnych SECCO BASIC i SECCO FLEXIFOL oraz zapraw mineralnych. Podłoża zagruntowane SECCO GRUNT mają zdecydowanie mniejszą nasiąkliwość, co zapobiega szybkiemu przesychaniu posadzek, zapraw i mas klejących, szpachlówek, farb i klejów do tapet. Nie zawiera żadnych związków organicznych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE

  • Gruntowanie podłoży mineralnych i drewnianych pod folie
    w płynie.
  • Wzmacnianie podłoży przed układaniem płytek ceramicznych, wylewaniem posadzek, szpachlowaniem.
  • Gruntowanie betonu, betonu komórkowego, tynków cementowych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, drewna, płyt z materiałów drewnopochodnych.

SPECYFIKACJA

Jednostkowo (wiaderko) Zbiorczo (paleta)
1 l 396 op (396 l)
5 l 120 op (600 l)
Rozmiar palety 120 cm x 80 cm

SPOSÓB SKŁADOWANIA

Produkt należy składować w oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Okres przydatności do użycia: 24 miesiące od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem.

Barwa: mleczno – biała

Czas schnięcia warstwy 1 godzina

Ilość warstw 1 lub 2 warstwy, w tym pierwsza rozcieńczona wodą

Zużycie 0,2 l/m2 – 0,25 l/m2 / warstwa

Temperatura stosowania od +5oC do +35oC

Przyczepność międzywarstwowa 0,5 MPa

DOKUMENTY

Rozwiń

Menu podręczne

Zapraszamy do poznania
pełnej oferty

Kategorie produktów: